• Verbroedering der Geparachuteerde Agenten
  • Voorzitter: Marcel FRANKSON
  • Kenteken: FAP – VGA
  • Voorzitters email: patrick.guerisse@gmail.com
  • Verenigingstype : WEERSTAND

De Verbroedering van de agenten parachutisten is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht door agenten die tijdens de oorlog 1940-1945 van Groot-Britannië naar bezet België geparachuteerd werden.

De laatste veteranen zijn nu langzamerhand aan het verdwijnen. Maar de vereniging blijft levendig en brengt vandaag bijéén afstammelingen, zowel landsliefhebbers, die de memorie levend willen houden van mensen aan wie België zo verschuldigd is. Onverminderd haar privaat karakter is de Verbroedering open voor kandidaten met dien verstande dat hij/ze door een lid gesteund wordt, aan de traditionele criteria voldoen en de besturende organen hun toegeving verschaffen.

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !