Koninklijke Maatschappij Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten
Voorzitter: Dhr. MEHREN Jean-Louis
Kenteken: AOC - VOV
Voorzitters email: aoc-vov.srt@gmail.com
Verenigingstype : OUDSTRIJDERS

Einde november 1918, in Beverlo, vormen Officieren die deelnamen aan de oorlog, een kring, met het doel « Oud-Officieren van de Veldtocht van het leger te groeperen na de oorlog ». De herinnering aan de Russische Revolutie en aan bepaalde wanordelijkheden in Duitsland is nog aanwezig. Ook beslist de Minister van Oorlog tot de ontbinding van de kring.

In 1919, aanvaarden verscheidene groeperingen Officieren samen te smelten om de Vriendenkring der Officieren van de Veldtocht 1914-1918 te stichten. In 1922, neemt de V.O.V. de vorm van V.Z.W. Ze telt ruim 4000 leden. Tijdens zijn jaren bestaan heeft de kring verschillende resultaten geboekt. Het is door de aansporing van de vriendenkring dat het land, op 11 november 1922, de hoogste eer bewijst aan de as van een Belgische soldaat, uitgekozen onder de onbekende gesneuvelden van de oorlog. Vervolgens, en dit tot aan de instelling van het Comité van de Vlam in 1951, werd de V.O.V. belast met het organiseren van deze jaarlijkse plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat. Onder de belangrijke tussenkomsten van de V.O.V. tussen de twee Wereldoorlogen, dienen vermeld deze ten voordele van de weduwen en wezen van de oorlog en de steun aan de invaliden, de voorbereiding van de legerdienst en de oprichting van de grensregimenten (de Ardense Jagers), de propaganda voor de Vlag en ten slotte een bijzondere aandacht voor alles wat de Vlag, de trouw aan de Dynastie en de nationale tradities aangaat. De V.O.V. interesseert zich eveneens voor de stichting van de Raad van Staat. In 1939, stellen een vijfhonderdtal leden van de V.O.V., vrij van elke militaire verplichtingen, zich ter beschikking van de regering als oorlogsvrijwilligers. Talrijke Officieren voegen zich bij de rangen van het Belgisch Legioen, het latere Geheim Leger. In juni 1952, verleent Koning Boudewijn, aldus het voorbeeld van zijn voorgangers volgend, zijn Hoge Bescherming aan de V.O.V., met tegelijkertijd de toelating de titel van « Koninklijke Vereniging » te dragen. In maart 1986 worden de statuten gewijzigd om toe te laten alle Officieren te groeperen die deelgenomen hebben aan een veldtocht van het Belgisch leger of naar aanleiding van een militaire opdracht die hun toevertrouwd was met de goedkeuring van de Belgische autoriteiten.

Let us never forget the past,
let's build the future together,

for our children and grandchildren !